Om Ellips


ELLIPS FÖRLAG ger ut litteratur på svenska i Finland

Våra huvudsakliga intresseområden är poesi, kortprosa, genretänjande former och essäistiska texter.

Förlaget startades i Vasa våren 2010 av författarna Metha Skog och Ralf Andtbacka. Redaktionen kompletterades hösten 2011 med författaren Catharina Gripenberg. Verksamheten drivs sedan i december 2011 av Föreningen E r.f. Ellips förlag förblir föreningens marknadsföringsnamn.

Våra böcker distribueras av Boklund (www.boklund.fi).

Beställningar: info@boklund.fi

Kontaktuppgifter  

För tillfället tar vi inte emot manus från Sverige.

[…]

 

vastranyland.fi_2967993Fotograf: Cata Portin

Ellips förlag tilldelades Finlandspriset 2013 med följande motivering:

Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste.

 • Kennet Klemets nominerades till priset som 2015 års västsvenska författare för dikturvalet Medan jag skrivs,
 • Henrik Jansson prisbelönades av Svenska litteratursällskapet för det prosadiktverket Där jag står i det strömmande, 2016
 • Ulrika Nielsen tilldelades Yles litteraturpris för essädiktverket Undergången, 2015
 • Susanne Ringell prisbelönades av Svenska litteratursällskapet för den prosalyriska boken Tärnornas station, 2015
 • Susanne Ringells Tärnornas station nominerades till Runebergspriset, 2015
 • Elsa Boström prisbelönades av Svenska litteratursällskapet för lyriksamlingen På svartvita trösklar, 2014
 • Johanna Boholms kortprosaverk Bygdebok nominerades till Nordiska rådets litteraturpris, 2014
 • My Lindelöfs diktsamling Skogen i mitt hus nominerades till Rundradions lyrikpris “Den dansande björnen”, 2012
 • Henrik Jansson prisbelönades av Svenska litteratursällskapet för prosadiktsamlingen Brev till min K, 2012
 • Ralf Andtbackas essädiktverk Magnetmemoarerna nominerades till Runebergspriset, 2012
 • Berndt Berglund och Ellips förlag tilldelades Inga-Britt Wiks minnesstipendium (Svenska Österbottens litteraturförening), 2011

[…]